Dit jaar biedt opleidingsschool H2O via de Dunamare Academie avonden over de beroepsopdrachten van de HvA voor studenten en werkplekbegeleiders van de verschillende opleidingslocaties. Deze beroepsopdrachtavonden zijn in schooljaar 2017-2018 een pilot.

Doel van de avonden is om ervoor te zorgen dat iedereen goed weet wat er van de student wordt verwacht, een verdieping aan te brengen in de kennis van de benodigde theorie en om ervaringen uit te wisselen en zo te leren met en van elkaar. De avonden zijn verplicht voor studenten van de HvA en hun begeleiders, maar elke student en begeleider van een ander instituut is welkom.

Op 12 oktober vond de eerste beroepsopdrachtavond plaats, over beroepsopdracht 3 voor 2e-jaars studenten. De avond werd voorbereid en geleid door instituutsopleider Pauline Sturm en schoolopleider Carry Jeremiah. Studenten en hun werkplekbegeleiders testten hun kennis van de theorie en studenten kregen feedback op een lesplanformulier. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de verschillende lesfasen, het stellen van SMARTgeformuleerde lesdoelen, activerende didactiek, taalgericht vakonderwijs, een positief- leer en werkklimaat.

Het was mooi om te zien hoe studenten en werkplekbegeleiders van verschillende scholen leerden van en met elkaar. De reacties achteraf waren positief:

“ Leuk om ervaringen met andere werkplekbegeleiders en studenten uit te wisselen.”

“Doelen van de avond waren duidelijk en zijn bereikt!”

”Regelmatig laten plaatsvinden, zo’n avond!”

“Goede tips gekregen voor de uitvoering van het lesplanformulier en met name ook de aandacht voor het SMART formuleren van de doelen.”

De eerstvolgende beroepsopdrachtavond is op 7 december. Dan staat beroepsopdracht 5 over verschillen tussen leerlingen en differentiatie in de les voor 3e-jaars studenten centraal.