Het opleidingsjaar 2022-2023 is gestart. Op de verschillende locaties van onze Opleidingsschool H2O zijn bijeenkomsten geweest waar de nieuwe stagiairs zijn verwelkomt. Door de stagiairs is gewerkt aan het Leerwerkplan om zo samen met hun werkplekbegeleider de stage vorm te geven door doelen en bijbehorende activiteiten af te spreken. We wensen alle stagiairs een succesvolle stage.

De schoolopleiders