Thema-bijeenkomsten opleidingsschool H2O

Voor leraren in opleiding van de lerarenopleidingen van de HvA, de UvA en tevens voor alle andere stagiaires of studerende collega´s die een lerarenopleiding volgen en stagelopen of werkzaam zijn op een van onze opleidingslocaties, organiseren wij zogenaamde schoolgroepen.

Verbinding tussen theorie en praktijk

Dit zijn bijeenkomsten en workshops waarbij het doel is om verbinding te maken tussen het werkplekleren op school (de stage) en de theorie die op het opleidingsinstituut wordt behandeld.

Hierbij wordt het curriculum van de HvA gevolgd. Er zijn voor tweede, derde en vierdejaars studenten schoolgroepen die nauw aansluiten bij de onderwerpen die dat jaar op het opleidingsinstituut worden behandeld (de beroepsopdrachten).

Voor stagiairs en studerende collega’s die niet studeren aan de HvA is elke schoolgroep facultatief. Er worden onderwerpen behandeld die passen bij de visie van opleidingsschool H2O. Wij vinden het belangrijk om leraren in opleiding bagage op een praktische en interactieve manier mee te geven.

Per leerjaar

De schoolgroepen worden gegeven per leerjaar, zo is er bijvoorbeeld een schoolgroep voor alle tweedejaars leraren in opleiding. We organiseren de schoolgroepen met verschillende opleidingslocaties samen. Daardoor ontmoet je studenten/leraren in opleiding van de andere opleidingslocaties. We geven al deze schoolgroepen online. Daarnaast houden we op de locatie schoolgroepen, die een vervolg of verwerking zijn van de eerder centraal gegeven schoolgroepen.

Voor de eerstejaars HvA studenten zijn er ook schoolgroepen. Zij volgen een locatiespecifiek programma dat op de eigen werkplek/stageplek wordt aangeboden.

Intervisie

Daarnaast organiseren we intervisie bijeenkomsten. Deze worden ook per locatie georganiseerd. Leraren in opleiding gaan een aantal keer per jaar met een vaste groep in gesprek over wat er speelt op de werkplek (stageplek), in de les of in de school.

Op deze manier is er contact tussen leraren in opleiding onderling, zij leren van en met elkaar onder leiding van een schoolopleider.

 

Online

Door de situatie rond covid-19 zijn alle schoolgroepen de afgelopen jaren omgewerkt tot interactieve online schoolgroepen. Voor een deel van de schoolgroepen is dat een voordeel gebleken. Stagiairs/docenten in opleiding hoeven zo niet te reizen en kunnen de schoolgroep op hun stageschool of thuis volgen. In de jaaragenda staat aangegeven welke schoolgroepen online en welke op locatie worden aangeboden.

Je ontvangt bijtijds van de schoolopleider een uitnodiging en een link naar de schoolgroep.

Contact

Voor algemene vragen kun je terecht bij de programmamanager van H2O:
Sandra van Dalen  s.vandalen@dunamare.nl