Op dinsdag 28 januari was de jaarlijkse conferentie ‘samen opleiden’ met als onderwerp ‘opleidingsdidactiek’ in Amsterdam in het Kohnstamhuis in Amsterdam. Voor het eerst deed de HvA mee naast de VU en UvA en de opleidingsscholen Rosa en H2O. Er hadden wel 180 deelnemers zich opgegeven. Het bijzondere van deze conferentie was dat alle workshops gegeven werden door collega’s uit de opleidingsscholen en opleidingsinstituten die door henzelf ontwikkelde didactische tools deelden. Een veelheid aan praktische informatie is op deze wijze verspreid onder werkplekbegeleiders, school- en instituutsopleiders, studenten en andere belangstellenden. Naast dit aanbod waren er ook twee plenaire bijeenkomsten met Bob Koster (transformatorhuisje, waarover later in deze nieuwsbrief meer ) en André Koffeman, die de inleiding verzorgde.

Kortom een zeer geslaagde conferentie. Iedereen ging met een koffer vol gereedschap weer naar huis.